De overzichtstabellen water geven verschillende overzichten in de emissies in relatie tot water. De tabellen presenteren nationale totalen per doelgroep voor zowel de belasting naar opppervlaktewater als de emissie naar riool, geregionaliseerde gegevens op het kleinst mogelijke niveau van de afwateringseenheden, maar ook de aanvoer vanuit de grensrivieren en de koppeling tussen ERcodes en de Aquo-standaard.  

Publicatie van de overzichtstabellen

Ieder jaar, na vaststelling van de definitieve cijfers over het jaar t in maart van het jaar t+2, worden de definitieve cijfers in april van het jaar t+2 alvast weergegeven in de overzichtstabellen. Dit gebeurt omdat de volledige dataset, inclusief ruimtelijke verdeling van alle emissiecijfers, pas in de zomer van het jaar t+2 wordt gepubliceerd.

fout geconstateerd in emissiegegevens over de depositie naar oppervlaktewater

Melding: fout geconstateerd in emissiegegevens over de depositie naar oppervlaktewater

Een deel van de gegevens over de depositie naar oppervlaktewater is helaas niet correct. Het gaat dan om de emissies die horen bij de volgende emissieoorzaken:

  • E400100 Atmosferische depositie
  • E901401 Depositie Nederland

De fout is geconstateerd in de ruimtelijk verdeelde gegevens (zoals bijvoorbeeld de toedeling naar waterkwaliteitsbeheerders of deelstroomgebieden). De totalen voor Nederland als geheel kloppen wel. We werken eraan om het genoemde probleem zo snel mogelijk op te lossen en de emissiegegevens en bijbehorende tabellen te updaten met de correcte gegevens.