Fout geconstateerd in emissiegegevens over de depositie naar oppervlaktewater

Melding: Er is een fout geconstateerd in de emissiegegevens over de depositie naar oppervlaktewater. Voor details hierover, zie de pagina overzichtstabellen water.

Wat is de Emissieregistratie?

De Emissieregistratie registreert jaarlijks de emissies van alle relevante Nederlandse bronnen. De Emissieregistratie berekent de meeste emissies zelf en controleert jaarlijks aangeleverde bedrijfsemissies. De emissiedata wordt ruimtelijk verdeeld, zodat bekend is waar emissies vrijkomen. Ook worden er jaarlijks rapporten gemaakt volgens internationale afspraken.

De Emissieregistratie is een samenwerkingsverband tussen vijf kennisinstellingen: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Wageningen University and Research (WUR) en Deltares (Deltares). Daarnaast zijn diverse andere organisaties betrokken bij de Emissieregistratie. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is eindverantwoordelijk voor de Emissieregistratie. 

Bekijk hiernaast de korte introductievideo over de Emissieregistratie.

Introductievideo: Wat is de Emissieregistratie?

preview foto van de introductievideo van de Emissieregistratie

Samenwerkende partijen

Logo Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Logo Wageningen University & Research Logo Planbureau voor de Leefomgeving Logo Deltares Logo Logo Centraal Bureau voor de Statistiek