Deze tabellen geven een compact en beleidsrelevant emissie-overzicht. De broeikasgas-emissiecijfers worden weergegeven volgens de Klimaattafel-indeling.

Publicatie van de overzichtstabellen

Ieder jaar worden deze overzichtstabellen (behalve de tabel ‘ETS versus niet-ETS’) rond september geactualiseerd met de voorlopige emissiecijfers over het voorafgaande jaar (aangegeven met een sterretje*) en een geactualiseerde duiding bij de tabellen.

Na vaststelling van de definitieve cijfers over het jaar t in december van het jaar t+1, worden de definitieve cijfers in januari van het jaar t+2 alvast weergegeven in de overzichtstabellen. Dit gebeurt omdat de volledige dataset, inclusief ruimtelijke verdeling van alle emissiecijfers, pas  in de zomer van het jaar t+2 wordt gepubliceerd.

Uitzondering op dit proces is de tabel met de kwartaalcijfers. Met behulp van een nieuwe methode van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek kunnen voorlopige emissiecijfers eerder dan september beschikbaar gemaakt worden. De berekende kwartaalcijfers door CBS worden ieder kwartaal geüpdatet in deze tabel.