Ieder jaar wordt de uitstoot van broeikasgassen volgens internationale richtlijnen (IPCC) vastgesteld. 

Overzicht broeikasgassen

Deze tabel geeft een overzicht van de uitstoot van broeikasgassen conform de internationale richtlijnen (IPCC). De sectorindeling is conform het nationale beleid (klimaattafelindeling). De indirecte emissies zijn inbegrepen, de emissies van Land Use, Land Use Chance and Forestry (LULUCF) echter niet. Deze emissiegegevens worden ook internationaal geleverd aan de EU Europese unie Europese unie  en de UNFCCC, in de vorm van het National Inventory Report (NIR) en bijbehorende CRF Common Reporting Format tabellen.

Broeikasgasemissies in Mton CO2-eq van 1990 t/m 2020,  vastgesteld in januari 2022.

Sectoren klimaatbeleid
1990
1995
2000
2015
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Electriciteitsopwekking
CO2 39,5 47,6 48,2 51,9 51,8 52,9 51,7 48,1 44,4 41,3 32,4
     CH4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
     N2O 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
     Totaal 39,6 47,8 48,4 52,1 52,0 53,1 52,0 48,3 44,6 41,5 32,7
 
Industrie (incl. AVI's, raffinaderijen, winningsbedrijven)
     CO2 54,4 49,9 49,6 50,2 49,1 46,5 47,6 48,8 48,1 47,3 47,1
     CH4 16,3 14,6 10,9 7,4 5,7 4,4 4,2 3,9 3,7 3,6 3,4
     N2O 7,3 7,4 7,2 7,0 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6
     F-gassen 8,5 10,1 6,6 1,6 2,1 1,6 1,5 1,5 1,2 1,3 1,0
     Totaal 86,4 81,9 74,3 66,3 58,8 54,4 55,0 55,9 54,7 53,9 53,1
 
Gebouwde omgeving
CO2 29,1 32,2 28,8 28,6 33,1 23,9 24,5 24,0 23,7 22,6 21,3
     CH4 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
     N2O 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
     Totaal 29,9 33,2 29,6 29,3 33,9 24,4 25,1 24,6 24,2 23,1 21,8
 
Verkeer en vervoer
CO2 31,9 34,8 37,4 39,2 38,3 33,8 34,0 34,5 35,0 34,4 30,0
     CH4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
     N2O 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
     F-gassen 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
    Totaal 32,2 35,2 37,9 39,8 39,0 34,6 34,8 35,3 35,8 35,1 30,6
 
Landbouw
CO2 8,0 8,4 7,6 7,6 9,7 7,6 7,5 7,6 7,8 7,8 7,5
     CH4 14,7 14,2 12,5 11,5 12,9 13,2 13,5 13,5 13,1 13,1 13,0
     N2O 9,7 9,6 7,7 6,3 5,7 5,8 5,7 5,9 5,8 5,7 5,7
    Totaal 32,4 32,1 27,8 25,4 28,3 26,6 26,7 27,0 26,7 26,5 26,2
 
Totalen
CO2 162,7 173,0 171,6 177,4 182,0 164,6 165,3 162,9 159,1 153,5 138,3
     CH4 31,8 29,6 24,2 19,8 19,4 18,1 18,3 17,9 17,3 17,2 17,0
     N2O 17,5 17,6 15,5 13,9 8,1 8,3 8,0 8,3 8,0 7,9 7,8
     F-gassen 8,5 10,1 6,7 1,9 2,5 2,0 1,9 1,9 1,6 1,7 1,3
     Totaal
220,5
230,3
218,0
212,9
212,0
193,1
193,5
191,0
186,0
180,3
164,3

Overzicht broeikasgassen volgens de AR5-GWP methode

Om de overige broeikasgassen te kunnen vergelijken met CO2 moeten ze worden omgerekend naar CO2-equivalenten. Dat is de rekeneenheid voor de bijdrage van broeikasgassen aan het broeikaseffect. Het omrekenen is gebaseerd op het ‘Global Warming Potential’ (GWP), dat is de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect. Zo heeft methaan (CH4) een GWP van 28 CO2-equivalenten en zwavelhexafluoride (SF6) een GWP van 23.500 CO2-equivalenten. Dat houdt in dat 1 kilo methaan over een periode van 100 jaar 28 keer meer aan het broeikaseffect bijdraagt dan 1 kilo CO2. 1 kilo SF6 draagt zelfs 23.500 keer meer bij dan 1 kilo CO2. Het GWP-concept is ontwikkeld door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). De reden dat deze GWP’s, die op zich gebaseerd zijn op fysische gegevens, kunnen veranderen is dat er sprake is van continu voortschrijdend inzicht. De bovengenoemde GWP-waarden zijn die zoals vastgesteld in het vijfde assessmentrapport (AR5) van IPCC. Voor emissiedata uit jaren t/m 2020 worden de GWP-waarden uit het vierde assessmentrapport (AR4) uit 2007 gebruikt (de bovenstaande tabel). Vanaf emissiejaar 2021 moeten de zogeheten AR5-waarden gebruikt worden. Omdat dit ook in de KEV2021 al gedaan wordt, worden ze ook hieronder weergegeven.

 

Broeikasgasemissies in Mton CO2-eq van 1990 t/m 2020, conform de AR5-GWP's, vastgesteld in januari 2022

Sectoren klimaatbeleid
1990
1995
2000
2015
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Electriciteitsopwekking
CO2 39,5 47,6 48,2 51,9 51,8 52,9 51,7 48,1 44,4 41,3 32,4
     CH4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
     N2O 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
     Totaal 39,6 47,8 48,4 52,1 52,0 53,1 52,0 48,3 44,6 41,5 32,7
 
Industrie (incl. AVI's, raffinaderijen, winningsbedrijven)
CO2 54,4 49,9 49,6 50,2 49,1 46,5 47,6 48,8 48,1 47,3 47,1
     CH4 18,2 16,3 12,2 8,3 6,4 4,9 4,7 4,3 4,1 4,0 3,9
     N2O 6,5 6,6 6,4 6,2 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4
     F-gassen 7,3 8,7 5,9 1,5 2,1 1,6 1,4 1,3 1,5 1,6 1,3
     Totaal 86,4 81,4 74,1 66,3 59,2 54,7 55,2 56,1 55,3 54,5 53,6
 
Gebouwde omgeving
CO2 29,1 32,2 28,8 28,6 33,1 23,9 24,5 24,0 23,7 22,6 21,3
     CH4 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4
     N2O 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
     Totaal 30,0 33,2 29,7 29,3 34,0 24,4 25,1 24,6 24,3 23,2 21,8
 
Verkeer en vervoer
CO2 31,9 34,8 37,4 39,2 38,3 33,8 34,0 34,5 35,0 34,4 30,0
     CH4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
     N2O 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2
     F-gassen 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
    Totaal 32,2 35,2 37,9 39,8 39,0 34,5 34,7 35,2 35,7 35,1 30,6
 
Landbouw
CO2 8,0 8,4 7,6 7,6 9,7 7,6 7,5 7,6 7,8 7,8 7,5
     CH4 16,5 15,9 14,0 12,9 14,4 14,8 15,2 15,1 14,6 14,6 14,5
     N2O 8,6 8,5 6,8 5,6 5,1 5,2 5,1 5,2 5,2 5,1 5,1
    Totaal 33,1 32,8 28,5 26,1 29,2 27,5 27,7 27,9 26,6 27,5 27,1
 
Totalen
CO2 162,7 173,0 171,6 177,4 182,0 164,6 165,3 162,9 159,1 153,5 138,3
     CH4 35,7 33,2 27,1 22,1 21,7 20,3 20,5 20,1 19,4 19,3 19,0
     N2O 15,5 15,7 13,8 12,3 7,2 7,4 7,1 7,3 7,1 7,0 6,9
     F-gassen 7,3 8,7 6,0 1,8 2,4 2,0 1,8 1,7 1,9 1,9 1,7
     Totaal
221,2
230,5
218,5
213,7
213,3
194,3
194,7
192,1
187,5
181,7
165,8