Emissies van de luchtverontreinigende stoffen per sector

Deze tabel geeft de emissies per sector van de luchtverontreinigende emissies op Nederlands grondgebied. Deze vormen de input voor de modellering van de concentraties van luchtverontreinigende stoffen en stikstofdepositie zoals in de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN) en Aerius. Het verschil tussen de “Emissies volgens de NEC-richtlijn” en dit overzicht wordt veroorzaakt door het feit dat de zeescheepvaart en zeevisserij niet onder de NEC-richtlijn vallen. De emissies van wegverkeer worden in beide gevallen berekend op basis van het brandstofverbruik (Fuel Used).

Luvo-stoffen in kiloton, van 1990 t/m 2020, vastgesteld in januari 2022
 
Stof per sector
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2019
2020
Ammoniak (NH3)
Industrie, Energie en Raffinaderijen 4,6 4,4 3,1 3,0 2,3 2,0 1,9 2,3
Verkeer 0,9 2,2 4,4 5,4 4,8 4,2 4,4 3,9
       Waarvan zeescheepvaart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Consumenten 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2
HDO en Bouw 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Landbouw 334,6 206,3 160,7 139,9 121,5 118,2 112,8 113,4

Totaal

344,5 217,5 172,7 152,9 133,2 129,0 123,8 124,4
Stikstofoxiden (NOx)
Industrie, Energie en Raffinaderijen 188,4 142,7 101,6 92,3 65,9 55,5 45,6 42,0
Verkeer 426,0 371,4 361,0 339,7 284,9 257,3 237,8 222,8
       Waarvan Zeescheepvaart 88,5 90,9 110,8 123,8 102,6 102,9 107,5 107,2
Consumenten 21,8 23,4 19,7 16,1 14,0 8,1 6,4 6,0
HDO en Bouw 12,2 12,1 11,8 7,6 7,3 4,6 3,8 3,4
Landbouw 59,5 59,7 51,2 47,1 47,0 45,5 40,4 39,6

Totaal

708,0 609,3 545,3 502,8 419,0 371,0 333,9 313,8
Zwaveldioxide (SO2)
Industrie, Energie en Raffinaderijen 168,1 108,1 61,7 57,2 32,1 29,3 21,2 18,3
Verkeer 71,8 72,8 76,0 70,8 37,0 12,5 4,8 4,0
       Waarvan Zeescheepvaart 51,7 53,2 65,5 63,8 35,3 11,9 4,1 3,5
Consumenten 1,2 0,8 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4
HDO en Bouw 1,3 1,1 1,0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1
Landbouw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Totaal

242,4 182,7 139,3 128,8 69,9 42,4 26,7 22,9
Niet-methaan-VOS (NM-VOS)
Industrie, Energie en Raffinaderijen 172,4 120,4 90,3 61,9 56,9 46,5 38,8 35,9
Verkeer 207,0 137,1 91,6 66,3 54,0 46,0 43,8 40,1
       Waarvan Zeescheepvaart 2,7 2,8 3,4 3,7 2,9 3,2 3,3 3,3
Consumenten 53,5 54,9 52,2 51,1 51,1 49,6 49,4 86,5
HDO en Bouw 76,0 51,9 36,4 33,2 33,4 29,6 28,1 26,8
Landbouw 98,3 67,0 72,0 68,2 87,8 93,4 90,8 90,1

Totaal

607,2 431,4 342,5 280,7 283,2 265,1 251,0 279,4
Fijnstof (PM10)
Industrie, Energie en Raffinaderijen 35,5 22,0 12,9 9,8 7,6 7,0 6,9 6,6
Verkeer 29,4 25,4 23,9 20,7 14,8 10,7 8,9 8,1
       Waarvan Zeescheepvaart 6,1 6,3 7,7 7,6 5,5 3,8 2,9 2,7
Consumenten 9,5 9,9 9,8 9,6 9,1 8,5 8,1 7,5
HDO en Bouw 2,7 2,3 2,5 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1
Landbouw 4,9 4,9 5,4 5,4 6,1 6,3 5,6 5,6

Totaal

82,0 64,6 54,6 47,6 39,6 34,6 31,6 29,9
Fijnstof (PM2.5)
Industrie, Energie en Raffinaderijen 21,7 14,0 7,8 5,9 4,4 4,0 4,0 3,6
Verkeer 27,1 23,0 21,3 18,1 12,3 8,2 6,3 5,8
       Waarvan Zeescheepvaart 5,8 6,0 7,3 7,2 5,2 3,6 2,7 2,6
Consumenten 8,8 9,0 8,7 8,4 8,0 7,3 6,6 6,2
HDO en Bouw 0,7 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
Landbouw 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7

Totaal

58,9 47,2 39,3 33,6 25,9 20,8 18,2 17,0

 

Uit de tabel blijkt dat de emissies SO2, NOx, PM10 en PM2,5 van de zeescheepvaart flink zijn afgenomen sinds 2006. De belangrijkste oorzaken van deze flink lagere emissies zijn de lagere vaarsnelheden, waardoor minder brandstof wordt verbruikt. En de verlaging van het zwavelgehalte van de brandstoffen voor schepen die varen op de Noordzee naar 1,5 procent. Verder is vanaf 2015 het maximale zwavelgehalte opnieuw drastisch verlaagd naar 0,1%.