Soms zijn er door herberekeningen correcties of aanpassingen in de data. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze correcties. Soms gaat het ook om geconstateerde fouten, welke bij een volgende publicatie pas zullen worden gecorrigeerd. Per item wordt vermeld in hoeverre fouten zijn gecorrigeerd.

 

Emissiereeks broeikasgassen 1990-2019 (12 maart 2021)

Als gevolg van een herberekening is een correctie toegepast op de eerder vastgestelde emissiereeks broeikasgassen 1990-2019. Dit heeft tot gevolg dat de emissie van CO2 bij de sector Elektriciteitsproductie 0,4 Mton megaton  lager uitvalt dan eerder gepresenteerd. Daarmee valt ook het nationaal totaal 0,4 Mton lager uit. De emissietabel toont nu de bijgewerkte emissiecijfers.