De tabel 'Belasting naar opppervlaktewater geregionaliseerd' geeft de meest actuele geregionaliseerde belastingen naar oppervlaktewater weer.

Belasting naar oppervlaktewater geregionaliseerd

Onder documentatie vindt u de tabel belasting naar oppervlaktewater geregionaliseerd.

De dataset Emissieregistratie Er1990-2019 KRW Kaderrichtlijn water is afkomstig uit de Landelijke Emissieregistratie, ronde 2019 welke in augustus 2021 beschikbaar is gesteld. De database bevat de geregionaliseerde data over het meest actuele jaar, in dit geval 2019.  Deze dataset is niet gelimiteerd tot een selectie van stoffen, maar bevat alle stoffen waarvoor in de Landelijke Emissieregistratie emissiecijfers naar water worden geschat of berekend. Alle informatie is opgeslagen in een relationele MS-ACCESS database, vergezeld van de ondersteunende tabellen.

 

In de database worden twee mogelijkheden selectiemogelijkheden aangeboden:

  • Lozingen van individuele bedrijven en rwzi’s per afwateringseenheid;
  • Belasting op oppervlaktewater per emisisebron per afwateringseenheid

Indien gewenst kunnen eigen selecties worden gemaakt. Daarvoor is een korte handleiding aan de database toegevoegd.