Emissieregistratie

Eerste inschatting broeikasgasemissies op basis van kwartaalcijfers

De emissiecijfers in de Emissieregistratie worden vastgesteld op basis van diverse bronnen en methoden. Nadat aan het begin van kalenderjaar t de definitieve Emissiecijfers 1990 t/m (t-2) worden vastgesteld door de Emissieregistratie, worden in de zomer voorlopige emissiecijfers vastgesteld voor het jaar t-1. Sinds begin 2021 is er een bij het CBS ontwikkelde methodiek beschikbaar om voorlopige kwartaalcijfers over jaar t te bepalen. Op basis van vier kwartaalcijfers is dan in maart van het jaar t+1 reeds een voorlopige jaartotaal beschikbaar voor jaar t. Deze pagina presenteert de eerste uitkomsten van deze methodiek: de cijfers over 2020 plus het eerste kwartaal van 2021.
Dit artikel geeft een nadere toelichting.

Broeikasgasemissies in Mton CO2-equivalenten
*) Definitief cijfer volgens Emissiregistratie
**) Berekend volgens CBS kwartaalcijfers
Note: door afrondingen kan het voorkomen dat sommige optellingen niet helemaal kloppen.
2019*2020 kw1**2020 kw2**2020 kw3**2020 kw4**2020**2021 kw1**
Electriciteitsopwekking
CO2 41,38,56,58,78,732,48,9
Overige broeikasgassen 0,20,00,00,00,00,20,0
Totaal 41,58,66,58,88,732,69,0
        
Industie
CO2 47,413,410,610,912,747,513,0
Overige broeikasgassen 7,11,71,51,71,76,61,7
Totaal 54,515,112,112,614,454,114,7
        
Gebouwde omgeving
CO2 22,58,83,52,17,321,610,0
Overige broeikasgassen 0,50,20,10,10,20,50,2
Totaal 23,08,93,62,27,422,110,2
        
Verkeer en vervoer
CO2 34,68,07,27,97,730,87,1
Overige broeikasgassen 0,70,20,20,20,20,70,2
Totaal 35,38,17,48,17,831,57,3
        
Landbouw
CO2 7,82,61,41,32,27,52,8
Overige broeikasgassen 18,74,74,64,64,718,64,7
Totaal 26,57,26,15,96,926,17,5
        
Totaal
CO2 153,641,229,230,938,5139,841,8
Overige broeikasgassen 27,16,86,56,66,826,66,8
Totaal 180,748,035,737,545,3166,448,6
        

De tabel laat zien dat volgens deze eerste schattingen de broeikasgasemissies in 2020 ruim 8% lager uitkomen dan in 2019. Dit is 24,5 procent lager dan in 1990. Uit deze eerste voorlopige cijfers blijkt dat de Urgenda-doelstelling (een minimale broeikasgasreductie van 25 procent tussen 1990 en 2020) binnen de onzekerheidsbandbreedte van de emissie in 2020 ligt.

De afname in 2020 is aanzienlijk groter dan voorgaande jaren. Als gevolg van de coronacrisis daalde de emissie in de sector Verkeer&vervoer met 11%. De grootste reductie is behaald in de sector Elektriciteitsopwekking: de emissie daalde daar 21% ten opzichte van 2019. Deze daling is vooral veroorzaakt door minder gebruik van steenkool voor de elektriciteitsproductie. Dit heeft diverse oorzaken. Ten eerste het sluiten van de Hemwegcentrale eind 2019 en het grotendeels stil liggen van de Riverstonecentrale vanwege storingen in 2020. Verder verzwakte de concurrentiepositie van kolencentrales door de hogere kolen- en CO2 – prijzen en daalde de vraag naar elektriciteit uit centrales door de opkomst van hernieuwbare bronnen. En tenslotte nam vanwege de coronacrisis de totale vraag naar elektriciteit af in Nederland en in de buurlanden waarnaar wij energie exporteren.