Emissieregistratie

Eerste inschatting broeikasgasemissies op basis van kwartaalcijfers

De emissiecijfers in de Emissieregistratie worden vastgesteld op basis van diverse bronnen en methoden. Nadat aan het begin van kalenderjaar t de definitieve Emissiecijfers 1990 t/m (t-2) worden vastgesteld door de Emissieregistratie, worden in de zomer voorlopige emissiecijfers vastgesteld voor het jaar t-1. Sinds begin 2021 is er een bij het CBS ontwikkelde methodiek beschikbaar om voorlopige kwartaalcijfers over jaar t te bepalen. Op basis van vier kwartaalcijfers is dan in maart van het jaar t+1 reeds een voorlopige jaartotaal beschikbaar voor jaar t.
Via deze methodiek presenteren wij de voorlopige cijfers over de 4 kwartalen van 2021, en het jaartotaal 2021. Daarnaast ook de definitief vastgestelde cijfers over 2019 en 2020.
Dit artikel geeft een nadere toelichting.

Broeikasgasemissies in Mton CO2-equivalenten
*) Definitief cijfer volgens Emissiregistratie
**) Berekend volgens de CBS-methode
Note: door afrondingen kan het voorkomen dat sommige optellingen niet helemaal kloppen.
2019*2020*2021 kw1**2021 kw2**2021 kw3**2021 kw4**2021**
Electriciteitsopwekking
CO2 41,332,59,16,67,59,933
Overige broeikasgassen 0,20,20,10,10,10,10,2
Totaal 41,532,79,26,67,51033,3
        
Industrie
CO2 47,347,113,111,610,911,346,9
Overige broeikasgassen 6,661,51,51,51,56,1
Totaal 53,953,114,613,212,512,853,1
        
Gebouwde omgeving
CO2 22,621,39,64,627,323,4
Overige broeikasgassen 0,50,50,20,10,10,20,5
Totaal 23,121,89,84,727,524
        
Verkeer en vervoer
CO2 34,4306,97,77,67,930,1
Overige broeikasgassen 0,70,70,20,20,20,20,7
Totaal 35,130,677,87,88,130,8
        
Landbouw
CO2 7,87,52,81,81,428
Overige broeikasgassen 18,718,74,84,74,64,718,7
Totaal 26,526,27,66,55,96,626,7
        
Totaal
CO2 153,5138,341,532,229,438,4141,5
Overige broeikasgassen 26,826,16,86,56,46,626,3
Totaal 180,3164,348,338,835,845167,8

In 2021 lag de uitstoot van broeikasgassen 2,1 procent hoger dan in 2020. Daarmee zette de sterke reductie van de uitstoot in 2020 niet door. Toen was er een daling van 8,8 procent. Door de hogere uitstoot in 2021 is de reductie ten opzichte van 1990 op 23,9 procent uitgekomen. Dat is onder de Urgenda-doelstelling van minimaal 25 procent reductie, die in 2020 net gehaald was. De stijging van de emissies in 2021 komt vooral door meer aardgasverbruik in de gebouwde omgeving (woningen, kantoren, scholen, zorginstellingen, maar ook tuinbouwkassen). In het eerste halfjaar van 2021 was het kouder dan een jaar eerder.

De elektriciteitssector heeft vorig jaar 2 procent meer broeikasgassen uitgestoten dan in 2020. De elektriciteitsproductie was echter 2 procent lager. De aardgasgestookte centrales hebben vooral vanaf het tweede kwartaal van 2021 minder geproduceerd door de gestegen aardgasprijs. De prijs voor kolen steeg minder sterk waardoor er relatief meer elektriciteit is geproduceerd uit kolen.
De emissies door mobiliteit en industrie zijn nagenoeg gelijk gebleven.