Emissieregistratie

Eerste inschatting broeikasgasemissies op basis van kwartaalcijfers

De emissiecijfers in de Emissieregistratie worden vastgesteld op basis van diverse bronnen en methoden. Nadat aan het begin van kalenderjaar t de definitieve Emissiecijfers 1990 t/m (t-2) worden vastgesteld door de Emissieregistratie, worden in de zomer voorlopige emissiecijfers vastgesteld voor het jaar t-1. Sinds begin 2021 is er een bij het CBS ontwikkelde methodiek beschikbaar om voorlopige kwartaalcijfers over jaar t te bepalen. Op basis van vier kwartaalcijfers is dan in maart van het jaar t+1 reeds een voorlopige jaartotaal beschikbaar voor jaar t. Deze pagina presenteert de eerste uitkomsten van deze methodiek: de cijfers over het eerste en tweede kwartaal van 2021, en de cijfers over de kwartalen van 2020 die zodanig zijn bijgesteld dat ze aansluiten op de voorlopige cijfers over 2020 zoals die zijn vastgesteld door de Emissieregistratie.
Dit artikel geeft een nadere toelichting.

Broeikasgasemissies in Mton CO2-equivalenten
*) Definitief cijfer volgens Emissiregistratie
**) 2020 totaal is gelijk aan voorlopige cijfers 2020 Emissieregistratie, kwartaalcijfers 2020 berekend volgens CBS-methode
***) Berekend volgens de CBS-methode
Note: door afrondingen kan het voorkomen dat sommige optellingen niet helemaal kloppen.
2019*2020 kw1**2020 kw2**2020 kw3**2020 kw4**2020**2021 kw1**2021 kw2***
Electriciteitsopwekking
CO2 41,38,66,58,88,832,79,26,6
Overige broeikasgassen 0,20,10,10,10,10,20,10,1
Totaal 0,20,10,10,10,10,20,10,1
         
Industrie
CO2 47,413,110,110,812,846,81311,6
Overige broeikasgassen 71,61,61,61,66,51,71,7
Totaal 54,514,811,712,414,453,314,713,2
         
Gebouwde omgeving
CO2 22,58,53,427,121,19,74,6
Overige broeikasgassen 0,50,20,10,10,20,50,20,1
Totaal 238,73,52,17,221,69,94,7
         
Verkeer en vervoer
CO2 34,67,877,77,5306,97,7
Overige broeikasgassen 0,70,20,20,20,20,70,20,2
Totaal 35,387,27,97,630,777,9
         
Landbouw
CO2 7,82,61,41,32,27,52,91,8
Overige broeikasgassen 18,74,74,64,54,718,54,84,6
Totaal 26,57,365,86,926,17,66,5
         
Totaal
CO2 153,640,728,530,638,3138,141,732,3
Overige broeikasgassen 27,26,86,56,46,726,46,86,6
Totaal 180,747,43537,145164,548,538,9
         

In het tweede kwartaal van 2021 was de uitstoot van broeikasgassen 11 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Daarmee beweegt de uitstoot weer naar het niveau van voor corona. De CO2-uitstoot door de Nederlandse economie was in het tweede kwartaal 14,1 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2020 en groeide daarmee harder dan het bruto binnenlands product (bbp).

De toename is vooral toe te schrijven aan het hogere aardgasverbruik, onder andere voor meer verwarming en industriële productie. Hierdoor is de uitstoot door de gebouwde omgeving (huishoudens en kantoren) zo’n 34 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2020. De industrie heeft in het tweede kwartaal van dit jaar ongeveer 14 procent meer geproduceerd dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, met als gevolg dat de emissies ongeveer 13 procent hoger lagen. De transportsector (inclusief luchtvaart) heeft 23,5 procent meer CO2 uitgestoten dan een jaar eerder. Dit komt onder meer door het gedeeltelijke herstel van de luchtvaart, en verder waren de emissies door autogebruik van huishoudens ruim 23 procent hoger ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020. De uitstoot door de elektriciteitssector is nagenoeg gelijk gebleven.