Emissieregistratie

Emissies NEC stoffen en PM 10

NEC stoffen en PM 10 emissies in kiloton van 1990 t/m 2015, vastgesteld in augustus 2016
*) Voorlopige cijfers (zie verklaring emissietrends)
Stof per NEC-sector 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015*) Plafond 2010
Ammoniak (NH3)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 5 4 3 3 2 2 2  
Verkeer 1 2 4 5 5 4 4  
Consumenten 12 10 9 11 9 11 7  
HDO en Bouw 4 4 4 4 4 4 4  
Landbouw 350 210 161 137 121 114 117  
Totaal 372 231 182 160 140 134 134 128
                 
Stikstofoxiden (NOx)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 189 143 103 92 66 55 56  
Verkeer 367 311 270 233 191 150 142  
Consumenten 22 23 20 16 14 8 9  
HDO en Bouw 13 13 13 11 11 8 9  
Landbouw 13 14 13 15 17 13 14  
Totaal 603 505 419 367 300 235 229 260
                 
Zwaveldioxide (SO2)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 168 109 62 57 32 28 29  
Verkeer 21 21 10 6 1 0 0  
Consumenten 1 1 0 0 0 0 0  
HDO en Bouw 2 1 1 0 0 0 0  
Landbouw 0 0 0 0 0 0 0  
Totaal 193 131 73 64 34 29 30 50
                 
Niet-methaan-VOS (NM-VOS)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 169 118 88 61 56 49 48  
Verkeer 206 139 84 54 43 33 32  
Consumenten 40 41 37 35 34 33 33  
HDO en Bouw 73 49 32 29 30 26 26  
Landbouw 2 2 2 2 2 2 2  
Totaal 489 349 243 180 165 143 141 185
                 
Fijn stof (PM 10)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 36 22 13 10 8 7 7  
Verkeer 26 21 17 14 10 7 7  
Consumenten 4 4 4 4 4 3 3  
HDO en Bouw 3 2 2 2 2 2 2  
Landbouw 5 5 5 5 6 6 7  
Totaal 74 55 42 35 30 26 26 GEEN
                 
Fijn stof (PM2.5)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 21 13 7 5 4 3 3  
Verkeer 24 19 15 12 8 5 5  
Consumenten 4 4 4 4 4 3 3  
HDO en Bouw 1 1 1 1 1 1 1  
Landbouw 1 1 1 1 1 1 1  
Totaal 50 37 28 21 16 13 12 GEEN