Emissieregistratie

Emissies NEC stoffen en PM 10

NEC stoffen en PM 10 emissies in kiloton van 1990 t/m 2015, vastgesteld in maart 2017
(zie Verklaring ontwikkeling emissies)
Stof per NEC-sector 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 Plafond 2010
Ammoniak (NH3)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 5 4 3 3 2 2 2  
Verkeer 1 2 4 5 5 4 4  
Consumenten 9 6 6 7 6 7 7  
HDO en Bouw 4 4 4 4 4 4 4  
Landbouw 350 209 161 136 118 111 111  
Totaal 369 227 178 156 135 127 128 128
                 
Stikstofoxiden (NOx)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 188 143 103 92 66 55 56  
Verkeer 370 313 273 236 193 151 143  
Consumenten 20 23 20 16 14 8 8  
HDO en Bouw 13 12 12 11 10 7 7  
Landbouw 13 14 13 15 17 13 14  
Totaal 604 505 420 369 300 234 228 260
                 
Zwaveldioxide (SO2)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 168 109 62 57 32 28 29  
Verkeer 22 21 10 6 1 0 0  
Consumenten 1 1 0 0 0 0 0  
HDO en Bouw 3 1 1 0 0 0 0  
Landbouw 0 0 0 0 0 0 0  
Totaal 193 131 73 64 34 29 30 50
                 
Niet-methaan-VOS (NM-VOS)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 169 118 88 61 55 48 46  
Verkeer 206 139 84 54 43 33 32  
Consumenten 40 41 37 35 34 33 33  
HDO en Bouw 73 49 33 29 30 26 26  
Landbouw 2 2 2 2 2 2 2  
Totaal 490 349 244 181 165 143 139 185
                 
Fijn stof (PM 10)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 36 22 13 10 8 7 7  
Verkeer 26 21 17 14 10 8 7  
Consumenten 4 4 4 4 4 3 3  
HDO en Bouw 3 2 2 2 2 2 2  
Landbouw 5 5 5 5 6 6 6  
Totaal 74 55 43 35 30 27 26 GEEN
                 
Fijn stof (PM2.5)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 21 13 7 5 4 3 3  
Verkeer 24 19 15 12 8 5 5  
Consumenten 4 4 4 4 4 3 3  
HDO en Bouw 1 1 1 1 1 1 1  
Landbouw 1 1 1 1 1 1 1  
Totaal 51 38 28 22 17 13 13 GEEN