Emissieregistratie

Emissies NEC stoffen en PM

NEC stoffen en PM emissies in kiloton van 1990 t/m 2016, vastgesteld in augustus 2017
*) Voorlopige cijfers (zie verklaring emissietrends)
Stof per NEC-sector 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 *) Plafond 2010
Ammoniak (NH3)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 5 4 3 3 2 2 2  
Verkeer 1 2 4 5 5 4 4  
Consumenten 9 6 6 7 6 7 7  
HDO en Bouw 4 4 4 4 4 4 4  
Landbouw 350 209 161 136 118 111 110  
Totaal 369 227 178 156 135 128 127 128
                 
Stikstofoxiden (NOx)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 188 143 103 92 66 56 53  
Verkeer 370 313 273 236 193 143 131  
Consumenten 20 23 20 16 14 8 8  
HDO en Bouw 13 12 12 11 10 7 7  
Landbouw 13 14 13 15 17 14 14  
Totaal 604 505 420 369 300 228 214 260
                 
Zwaveldioxide (SO2)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 168 109 62 57 32 29 26  
Verkeer 22 21 10 6 1 0 0  
Consumenten 1 1 0 0 0 0 0  
HDO en Bouw 3 1 1 0 0 0 0  
Landbouw 0 0 0 0 0 0 0  
Totaal 193 131 73 64 34 30 27 50
                 
Niet-methaan-VOS (NM-VOS)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 169 118 88 61 55 46 45  
Verkeer 206 139 84 54 43 32 32  
Consumenten 40 41 37 35 34 33 34  
HDO en Bouw 73 49 33 29 30 26 26  
Landbouw 2 2 2 2 2 2 2  
Totaal 490 349 244 181 165 139 138 185
                 
Fijn stof (PM10)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 36 22 13 10 8 7 7  
Verkeer 26 21 17 14 10 7 7  
Consumenten 4 4 4 4 4 3 3  
HDO en Bouw 3 2 2 2 2 2 2  
Landbouw 5 5 5 5 6 6 6  
Totaal 74 55 43 35 30 26 26 GEEN
                 
Fijn stof (PM2.5)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 21 13 7 5 4 3 3  
Verkeer 24 19 15 12 8 5 5  
Consumenten 4 4 4 4 4 3 3  
HDO en Bouw 1 1 1 1 1 1 1  
Landbouw 1 1 1 1 1 1 1  
Totaal 51 38 28 22 17 13 13 GEEN