Emissieregistratie

Emissies NEC stoffen en PM

NEC stoffen en PM emissies in kiloton van 1990 t/m 2016, vastgesteld in maart 2018
(zie verklaring emissietrends)
Stof per NEC-sector 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 Plafond 2010
Ammoniak (NH3)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 4,6 4,4 3,1 2,9 2,0 1,6 1,9  
Verkeer 1,0 2,4 4,3 5,3 5,1 4,2 4,3  
Consumenten 9,3 6,7 5,8 7,3 6,5 7,2 7,3  
HDO en Bouw 4,2 4,3 3,9 3,8 3,6 3,6 3,9  
Landbouw 331,0 205,3 158,1 134,0 115,5 109,1 110,0  
Totaal 350,1 223,1 175,1 153,4 132,7 125,8 127,4 128
                 
Stikstofoxiden (NOx)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 188,5 142,8 101,6 92,0 65,7 55,7 52,0  
Verkeer 373,5 317,5 279,4 240,4 196,9 151,0 141,1  
Consumenten 23,2 25,1 21,2 17,9 15,5 10 9,8  
HDO en Bouw 12,7 12,3 12,0 10,6 10,3 7,6 7,7  
Landbouw 8,7 10,3 9,5 11,4 14,2 10,9 10,6  
Totaal 606,6 507,9 423,7 372,3 302,6 235,1 221,2 260
                 
Zwaveldioxide (SO2)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 168,1 108,0 61,7 57,2 31,9 29,3 26,7  
Verkeer 25,7 25,8 14,7 9,2 2,7 0,8 0,6  
Consumenten 1,1 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  
HDO en Bouw 2,4 1,1 1,1 0,4 0,1 0,1 0,1  
Landbouw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1  
Totaal 197,4 135,6 77,9 67,2 35,2 30,6 27,9 50
                 
Niet-methaan-VOS (NM-VOS)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 169,2 118,4 87,7 61,1 55,5 46,4 40,7  
Verkeer 206,4 139,5 84,8 54,4 43,8 32,7 32,0  
Consumenten 44,2 45,1 41,3 39,9 39,9 38,5 38,3  
HDO en Bouw 76,4 52,2 36,7 33,4 34,0 30,0 28,5  
Landbouw 1,6 1,7 1,6 1,5 2,1 1,6 1,6  
Totaal 497,9 357,0 252,0 190,3 174,5 149,2 141,0 185
                 
Fijn stof (PM10)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 35,7 21,9 13,0 10,1 7,9 7,3 7,3  
Verkeer 27,0 22,0 18,3 14,5 10,7 7,5 7,3  
Consumenten 4,6 4,5 4,4 4,0 3,8 3,4 3,2  
HDO en Bouw 2,8 2,4 2,5 2,1 2,0 2,1 2,1  
Landbouw 4,9 4,9 5,4 5,4 6,0 6,5 6,4  
Totaal 74,9 55,8 43,5 36,1 30,5 26,8 26,3 GEEN
                 
Fijn stof (PM2.5)                
Industrie, Energie en Raffinaderijen 20,9 13,0 7,3 4,9 3,8 3,4 3,3  
Verkeer 24,9 19,9 16,0 12,2 8,3 5,3 4,9  
Consumenten 4,4 4,4 4,2 3,9 3,7 3,3 3,1  
HDO en Bouw 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  
Landbouw 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  
Totaal 51,6 38,6 28,9 22,1 17,0 13,2 12,5 GEEN