Emissieregistratie

Luchtverontreinigende emissies Nederland

Deze tabel geeft de emissies per sector van de luchtverontreinigende emissies op Nederlands grondgebied. Deze vormen de input voor de modellering van de concentraties van luchtverontreinigende stoffen en stikstofdepositie zoals bijv in de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN) en Aerius.

Luvo-stoffen in kiloton, van 1990 t/m 2019, vastgesteld in juni 2020
*) Voorlopige cijfers van 2019 (zie verklaring ontwikkeling emissies)
Stof per sector 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 2019*
Ammoniak (NH3)         
Industrie, Energie en Raffinaderijen 4,6 4,4 3,1 3,0 2,2 1,9 2,4 2,4
Verkeer 0,9 2,2 4,4 5,3 4,7 4,2 4,3 4,3
       Waarvan Zeescheepvaart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Consumenten 9,7 7,2 6,2 7,6 6,8 7,5 7,0 7,0
HDO en Bouw 4,2 4,3 3,9 3,8 3,6 3,6 4,6 4,6
Landbouw 330,5 204,8 157,6 133,6 115,4 110,7 111,1 107,5
Totaal 350,0 222,9 175,1 153,4 132,7 128,0 129,5 125,8
         
Stikstofoxiden (NOx)         
Industrie, Energie en Raffinaderijen 188,4 142,7 101,6 92,3 65,9 55,7 47,4 46,6
Verkeer 421,9 364,2 351,5 327,3 271,3 248,6 232,4 228,7
       Waarvan Zeescheepvaart 88,5 90,9 110,8 123,8 102,6 103,0 102,9 102,9
Consumenten 23,4 25,2 21,3 18,0 15,7 9,8 8,4 8,1
HDO en Bouw 12,3 12,3 11,9 9,6 9,5 6,6 5,7 5,5
Landbouw 58,0 57,9 49,7 45,3 45,4 43,7 39,9 39,8
Totaal 704,0 602,3 536,0 492,4 407,8 364,4 333,8 328,7
         
Zwaveldioxide (SO2)         
Industrie, Energie en Raffinaderijen 168,1 108,1 61,7 57,2 32,1 29,3 23,4 20,7
Verkeer 71,1 72,0 75,7 70,5 36,9 12,4 5,1 5,1
       Waarvan Zeescheepvaart 51,7 53,2 65,5 63,8 35,3 11,9 4,5 4,5
Consumenten 1,2 0,8 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4
HDO en Bouw 1,3 1,1 1,0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2
Landbouw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Totaal 241,7 181,9 139,0 128,5 69,8 42,3 29,2 26,5
         
Niet-methaan-VOS (NM-VOS)         
Industrie, Energie en Raffinaderijen 174,3 123,4 92,5 64,0 59,0 49,2 37,7 37,3
Verkeer 205,0 134,0 86,4 58,1 48,7 40,7 38,2 37,4
       Waarvan Zeescheepvaart 2,7 2,8 3,4 3,7 2,9 3,2 3,1 3,1
Consumenten 52,0 53,4 50,5 48,9 48,5 46,8 46,6 46,5
HDO en Bouw 76,4 52,3 36,8 33,6 33,9 30,1 28,8 28,3
Landbouw 99,5 67,3 72,3 67,1 82,9 93,1 93,2 91,3
Totaal 607,3 430,5 338,5 271,7 273,0 259,9 244,6 240,9
         
Fijn stof (PM10)         
Industrie, Energie en Raffinaderijen 35,5 22,0 13,1 10,1 8,0 7,4 7,2 6,9
Verkeer 29,0 24,6 23,0 19,8 14,3 10,3 8,7 8,5
       Waarvan Zeescheepvaart 6,1 6,3 7,7 7,6 5,5 3,8 2,8 2,8
Consumenten 5,0 5,1 5,1 4,8 4,7 4,1 3,8 3,7
HDO en Bouw 2,7 2,4 2,6 2,2 2,1 2,1 2,3 2,1
Landbouw 4,9 4,9 5,5 5,4 6,1 6,5 6,0 5,8
Totaal 77,2 59,1 49,2 42,3 35,2 30,4 28,0 27,1
         
Fijn stof (PM2.5)         
Industrie, Energie en Raffinaderijen 21,7 14,0 7,9 6,0 4,5 4,1 4,0 3,8
Verkeer 26,7 22,2 20,4 17,1 11,7 7,8 6,1 6,0
       Waarvan Zeescheepvaart 5,8 6,0 7,3 7,2 5,2 3,6 2,7 2,7
Consumenten 4,9 5,0 4,9 4,6 4,6 4,0 3,7 3,6
HDO en Bouw 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7
Landbouw 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6
Totaal 54,6 42,4 34,6 29,0 22,1 17,3 15,2 14,7