Emissieregistratie

Broeikasgasemissies: ETS versus niet-ETS

Broeikasgasemissies in Mton CO2-eq van 2005 t/m 2015, vastgesteld in april 2017
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CO2
Industrie- en energiesector:
Energiesector ETS 48,5 46,7 49,9 48,1 48,7 50,9 47,1 44,6 46,5 49,2 54,1
Energiesector niet-ETS 7,7 5,3 4,8 6,0 5,7 5,6 5,3 4,9 3,4 4,4 3,7
Industrie en Bouw ETS 19,5 18,3 18,3 21,4 19,3 20,7 19,9 19,6 28,6 27,9 27,7
Industrie en Bouw niet-ETS 14,6 15,7 16,6 12,5 11,6 13,4 13,6 12,6 2,9 2,6 3,2
Raffinaderijen (100% ETS) 12,1 11,4 11,3 11,8 10,7 10,6 10,8 10,5 10,3 10,6 11,0
 
Landbouw ETS 0,1 0,1 0,1 1,3 1,4 1,9 1,6 1,2 0,8 0,6 0,6
Landbouw niet-ETS 7,3 6,7 7,1 6,7 6,5 7,7 6,8 7,2 7,4 6,4 6,8
 
Verkeer en vervoer (100% niet-ETS) 39,1 40,0 39,5 39,8 38,3 38,8 39,0 37,1 36,5 34,3 34,7
 
Gebouwde omgeving:
HDO ETS 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3
HDO niet-ETS 8,4 8,4 7,5 8,0 8,2 9,4 7,4 8,3 8,3 6,5 6,8
Consumenten (100% niet-ETS) 19,9 20,0 17,9 20,2 20,1 23,4 18,2 19,5 20,7 15,5 16,5
 
Overige Broeikasgassen:
Landbouw (100% niet-ETS) 18,8 18,7 18,5 18,6 18,4 18,5 18,1 17,9 18,4 18,6 19,2
Overigen ETS 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4
Overigen niet-ETS 18,2 17,9 16,8 12,6 12,5 12,6 12,0 11,5 11,1 10,4 10,4
 
Totaal ETS 80,4 76,7 79,9 83,5 81,0 84,7 80,0 76,4 86,9 89,0 94,1
Totaal niet-ETS 134,0 132,7 128,6 124,4 121,3 129,4 120,3 119,0 108,8 98,6 101,2
 
Totaal BKG vlg IPCC 214,4 209,4 208,5 207,9 202,3 214,2 200,3 195,4 195,6 187,6 195,2