Emissieregistratie

Nationale Broeikasgasemissies volgens IPCC

Voor broeikasgassen is internationaal afgesproken om de zogenaamde IPCC-indeling te gebruiken. De indirecte emissies zijn in de emissies in onderstaande tabel inbegrepen. De totale broeikasgasemissies zijn exclusief de emissies van Land Use, Land Use Chance and Forrestry (LULUCF).

Broeikasgasemissies in Mton CO2-eq van 1990 t/m 2016, vastgesteld in maart 2018
(zie verklaring ontwikkeling emissies)
Totalen per stof / sector Basisjaar 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016
Koolstofdioxide (CO2) 163,1 163,1 173,5 172,3 177,8 182,4 165,3 165,7
Industrie- en energiesector 94,4 94,4 98,2 98,4 102,5 101,4 100,1 99,6
Landbouw 7,7 7,7 8,2 7,5 7,4 9,5 7,3 7,3
Verkeer en vervoer 31,9 31,9 34,9 37,5 39,2 38,3 33,9 34,1
Gebouwde omgeving 29,1 29,1 32,3 28,9 28,6 33,2 23,9 24,7
                 
Methaan (CH4) 32,0 32,0 29,8 24,4 20,0 19,6 18,4 18,6
Landbouw 14,7 14,7 14,0 12,3 11,3 11,8 12,4 12,8
Afvalverwijdering 13,7 13,7 12,1 9,4 6,0 4,2 3.1 2,9
Energiesector 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,9 0,7 0,7
WKK gasmotoren 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 1,3 1,0 0,9
Overig 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4 1,2 1,3
                 
Distikstofoxide (N2O) 17,7 17,7 17,8 15,8 14,2 8,2 8,5 8,2
Landbouw 10,2 10,2 10,1 8,3 7,0 6,2 6,3 6,3
Industrie 6,9 6,9 6,8 6,6 6,4 1,2 1,3 1,1
Overig 0,7 0,7 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9
                 
HFK's 7,6 5,6 7,6 4,8 1,7 2,7 2,4 2,4
                 
PFK's 2,3 2,7 2,3 1,9 0,4 0,3 0,1 0,2
                 
SF6 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
                 
Totaal overige broeikasgassen 59,8 58,2 57,8 47,1 36,6 31,0 29,5 29,5
                 
Nationaal totaal volgens IPCC 222,9 221,3 231,3 219,4 214,4 213,4 194,8 195,2