Emissieregistratie

Nieuws

Twee nestors van de Emissieregistratie en hun verhaal

23-07-2019

Op het corporate gedeelte van de site van het CBS staat een achtergrondverhaal over de Emissieregistratie. Twee medewerkers van de Emissieregistratie -John Klein (CBS) en Kees Peek (RIVM)- kijken terug en benadrukken dat de kracht van de Emissieregistratie vooral is gelegen in de hechte samenwerking van alle betrokken instanties. Het verhaal is gebaseerd op een interview met de twee medewerkers die na hun jarenlange inzet binnenkort met pensioen gaan.

Uitstoot broeikasgassen licht gedaald

09-05-2019

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2018 met 2 procent gedaald. De daling hangt samen met de afname van het steenkoolgebruik voor de productie van elektriciteit. Dat melden RIVM/Emissieregistratie en het CBS op basis van voorlopige cijfers.
Nederland heeft als doelstelling om in 2020 een broeikasgasuitstoot te hebben die 25 procent onder het niveau van 1990 ligt. In 2018 was de uitstoot 14,5 procent lager dan in 1990.
Lees verder...

Uitstoot vreugdevuren toegevoegd aan emissieregistratie

17-04-2019

Door het jaar heen worden op diverse plekken in Nederland traditionele vreugdevuren ontstoken. De Emissieregistratie - onder regie van het RIVM- heeft voor het eerst berekend hoe groot de uitstoot van vervuilende stoffen van deze vreugdevuren is. Naast fijnstof komen er ook PAKs vrij tijdens de vreugdevuren: 6 procent van de jaarlijkse uitstoot in Nederland.

In Nederland worden jaarlijks vreugdevuren ontstoken bij verschillende evenementen. De bekendste zijn de paasvuren en de nieuwjaarsvuren op het strand bij Scheveningen en Duindorp. Daarnaast worden vreugdevuren ontstoken tijdens Sint Maarten, Meierbliss, Luilak en vinden er kerstboomverbrandingen plaats (zie figuur 1 voor de locaties van deze vreugdevuren).

Definitieve emissiecijfers 2017 gepubliceerd in Kyoto tabel

25-01-2019

De tabel toont de definitieve emissies 1990-2017 volgens de rekenwijze voor Kyoto. De totale emissie van broeikasgassen is in 2017 ten opzichte van 2016 afgenomen van 195,8 naar 193,7 Mton CO2-eq. Dit is 1,1 procent lager dan in 2016 en 13 procent lager dan in 1990. De totale emissie van CO2 is in 2017 ten opzichte van 2016 met bijna 2 Mton afgenomen tot 164,9 Mton. De daling komt vooral doordat er minder steenkool en meer aardgas is ingezet voor de elektriciteitsproductie. Bij de overige broeikasgassen traden kleine dalingen (CH4 en F-gassen) of een lichte stijging (N2O) op. De presentatie van de getallen in de tabel volgt de sectorindeling van het klimaatakkoord.

Zie verder de pagina's Tabel broeikasgassen en Nieuwsbericht RIVM. Dit is een voorpublicatie van de definitieve cijfers, alle andere emissiecijfers binnen de website tonen nog de dataset 1990 - 2016.

Correctie energiestatistieken door CBS

18-12-2018

Het CBS heeft op 18 december 2018 een correctie in het aardgasverbruik door de chemische industrie gemeld voor de jaren 2012-2017. Deze correctie leidt tot een stijging van de CO2 uitstoot in dezelfde periode. Het effect van het extra aardgasverbruik is verwerkt in de StatLine-tabellen van het CBS over CO2-uitstoot (IPCC), zoals die in september 2018 zijn gepubliceerd. In januari 2019 worden definitieve cijfers over CO2-uitstoot van 2017 bekend gemaakt door de Emissieregistratie. Hierin is alle andere verbeterde informatie ten opzichte van september 2018 verwerkt. Zie voor meer informatie over de correctie het nieuwsbericht van het CBS.